Fiske

Fiskekort, stangfiske og annen informasjon om fiskesonene i Ål


Nyhet april 2011: Eitre-Rødungstøl-Bergsjøstøl-Hesthovdstøl og Vats austås har no samla alle sine fiskevann i ett fiskekort. Det betyr ca 20 ørretvann på høyfjellet innenfor ca 1 times radius ut fra Bergsjøstølen. Høsten 2011 vart det gjort prøvefiske i 5 av desse vatna, dette er implentert i forvaltningsplanen og viser hvilke aktiviter som skal og bør bli gjort for å forbedre sportsfisket 
2012 vart det gjenomført tiltak utifra prøvefisket i 2011 og nytt prøvefiske i 2012 som gir tiltak som skal gjenomføres sommeren 2013. Området får nye skilt denne sommeren, da blir det lettere å orientere seg.
Bergsjøkortet kan du kjøpe her eller på sms når du er her
 

Rundt Bergsjøstølen er det ca 30 små og store fiskevann med ørret og/eller røye. Garnfiske er mulig i Bergsjøen Den nye brosjyren "Sportsfiske i Ål" gir nyttig informasjon om alle fiskesonene i Ål kommune. Last ned pdf-versjon av brosjyren her. Fiskekort selges her. Alle fiskevann er avmerket på kart over Reineskarvet og Veståsen/Sangefjell.

På nettsidene til Ål Jeger- og Fiskerforbund  finner du også relevant informasjon om fiske i Ål.

Kurs

Å legge rakefisk er en kunst og har du lyst til å lære, arrangeres det kurs i legging av rakefisk ved Iungsdalen turisthytte flere ganger i løpet av sommeren, se vår arrangementskalender for datoer. Her har du også sjansen til å delta på fluefiskekurs. Påmelding ved Iungsdalen Turisthytte 975 89 394

Fiske betegner fangst av viltlevende fisk og krepsdyr i saltvann og ferskvann. Fangst av muslinger regnes også tradisjonelt til fiske, mens fangst av sjøpattedyr benevnes som fangst (hvalfangst, selfangst osv.). Akvakultur, dvs. oppdrett av fisk, krepsdyr og muslinger i tilrettelagte anlegg, regnes vanligvis ikke til fiske.

Kommersielt fiske kalles vanligvis fiskeri. Fiske som form for friluftsliv kalles sportsfiske.

Det finnes flere typer fiskeredskap. For fiske på liten skala kan man bruke fiskestang eller snøre eller diverse våpen som spyd. Det finnes mange forskjellige metoder som brukes ved stangfiske:

    * Meitefiske
    * Fluefiske
    * Trolling
    * Dorging

For fiske på større skala brukes gjerne fiskegarn.

Fiske

Bergsjøstølen er kitemekka, kiteskolen har kurs her hver helg hele vinteren.  
Film fra kjelkebakken ser du her, fantastisk morro, med god styring og gode bremser er dette lek for alle aldre 
  Nytt i år er langdistanse skøytebane, film i fra hockeybanen ser du her

 
Sjekk ut vår meny

KjelkebakkeSkarslia
Fantastisk morro.