Bergsjøstølen

Ørretfiske i 20 godt kultiverte fjellvann. 

Sykling på fjellveier, blindveier med lite biltrafikk. mål for turen bør være Fagerdalen støl der Annelise står for servering 
 
kajakk, kano, robåt, el-fatbike, fatbike, moutainbike, retrosykkel og ordinære sykler 21 gir, alt dette kan du leie på Bergsjøstølen
 


  

 
Sjekk ut vår meny

KjelkebakkeSkarslia
Fantastisk morro.

Båt - kano og kajakk

Her kan du leie solide kanoer, kajakker og robåter med redningsvester for hele familien, timeleie eller dagleie, med eller uten motor. Har du hytte men ingen båt, kan du leie her ei vekes tid.

se film her 

Båt betegner i første rekke mindre, sjødyktige fartøy med ett eller flere skrog som drives frem med årer, seil eller motor. Ordet «båt» kommer muligens fra det norrønne ordet bátr, som igjen er avledet fra gammelengelsk og betyr kløvd eller uthult trestamme. Ordets opphav er imidlertid fortsatt omstridt.

Norge har en samlet strandlinje på 57 258 km og 80% av innbyggerne bor langs kysten. Derfor har båten alltid vært viktig for nordmenn flest. På norsk har vi svært mange forskjellige betegnelser på båter, både tradisjonelle og nyere. Vi har i vår språkbruk ikke noen klar og entydig definert grense mellom hva som er båt og hva som er skip.


Båtkajakk og kano på BergsjøstølenEn kano er en liten åpen båt med spisse stevner. Den drives fram av seil eller padles framovervendt med enkeltbladet åre. De eldste kanoene var trolig stokkebåter, uthulte trestammer, en båttype som har vært i bruk over store deler av verden. Indianerne i Nord-Amerika lagde kanoer av planker med vanntett hud av bark. Bjørkenever ga de beste kanoene. I Oseania var utriggerkanoer utbredt. Moderne kanoer lages oftest i plast eller aluminium. Skrogformen samt lengden og bredden bestemmer hva kanoen er egnet til.
        

Bergsjøstølen Fjellstue, Bergsjøområdet, 3570 Ål - Tlf: 32 08 46 18 - -post:post@bergsjostolen.no